B. Aanleidingen om te werken aan beter samenwerkende teams

Vaak is er meer resultaat te halen uit een team door de samenwerking te versterken of de communicatie te verbeteren. Het zijn vaak voor de hand liggende patronen die het team van succes afhouden. Bijvoorbeeld:

 

Met een teamcoach van Focus op Kracht kunt u werken aan de resultaatgerichte samenwerking binnen het team. En elk nieuw team heeft, hoe vaardig de individuele leden ook zijn, weer met elkaar te leren samenwerken. Een klimaat te scheppen waarin openheid om de dingen bij de naam te noemen vanzelfsprekend is en het beoogde resultaat helder is, net als de verwachtingen van elkaar.

 

 

Terug