Wij zijn Focus op Kracht

Focus op Kracht - stimulerende coaches

Focus op Kracht werkt met een landelijk netwerk van professionele coaches. Wij kunnen bij uw vraag de beste coach aanreiken. En wij kunnen voor grotere trajecten de inzet van meer van de coaches coördineren.

Icoon

Een coach- of opleidingstraject bij Icoon is een traject met de benen op de grond. We ondersteunen het realiseren van leerdoelen, ontwikkelingen en verbeteringen in organisaties.
In coach- en opleidingstrajecten bij Icoon Training & Coaching gaan individuen of teams een leer- en of ontwikkeltraject aan waarbij aandacht geschonken wordt aan zowel de doelen van het individu of team als de doelen van de organisatie.

Sluiten Sluiten

q en co

CuneraCunera van Hal. Coach op het werk. Ze kijkt en tikt u graag op de vingers. Live op uw werk of op een mooie plek. Met humor en warmte daagt ze u, uw medewerkers en team uit in beweging te komen. Vanuit uw vraag en gewenste resultaat. Praktijkgericht, persoonlijk professioneel en prikkelend.

Specialiteiten: duo-teamcoaching, trainingen persoonlijk leiderschap op het werk, de kracht van improvisatie, coachend leiderschap, bijtank/pasopdeplaats/laafdagen voor topmanagers.
Kracht: met lach en scherpe tong serieuze zaken verlichten en in beweging brengen.

Sluiten Sluiten

VanderkampWilly

Willy van der Kamp (1963)
Willy heeft een achtergrond in de orthopedagogiek en ervaring als manager en lid van het MT in een orthopedagogisch behandelcentrum.
Vanuit haar interesse en passie voor wat mensen beweegt, begeleidt zij managers en professionals in hun (bewustzijns)ontwikkeling. 

“In mijn begeleiding is mijn focus altijd gericht op het (verder) ontwikkelen en laten uitvouwen van jouw specifieke kwaliteiten. Ik begeleid je in het leren kennen van jezelf, je kwaliteiten en je imperfecties, zodat je een reëel beeld van jezelf krijgt (zonder daar een oordeel aan te verbinden). Dit reële zelfbeeld vormt de basis van je authenticiteit, je weet wat je kwaliteiten zijn en geniet ervan die in te zetten. Je kent je eigen imperfectie en het is geen probleem. Door de begeleiding leer je zelf je verworven inzichten om te zetten in adequaat handelen en zul je vaardiger worden in je werk en effectiever zijn in je relaties.”
Willy’s stijl van begeleiden kenmerkt zich door: openheid, helderheid, humor en oprechte interesse in wie de ander is.

Sluiten Sluiten

Erik Grul en Motion Training

Erik Erik Grul en Motion Training

Erik Grul is directeur van het teampark in Apeldoorn. Op een prachtig eiland in Apeldoorn heeft hij een lokatie gecreerd waar teams met elkaar allerlei oefeningen kunnen doen waarmee ze leren over samenwerken en  teamwork. De teamleden leren welk gedrag er nodig is om succesvol te zijn als team. En naast een inhoudelijk goede dag is een dag op het eiland ook altijd een gezellige teamactiviteit die positief bijdraagt aan de sfeer in het team. Voor de catering wordt gezorgd.

Erik is een ervaren trainer die haarscherp feedback geeft op wat teams kunnen leren om beter te gaan samenwerken. Hij weet de oefeningen zo uit te zoeken dat ze aansluiten op de belangrijke leerpunten van het team en de leden individueel.

Focus op Kracht verzorgt  regelmatig teamtrainingen en -coachings in samenwerking met Erik op het teampark. Wij zijn erg enthousiast over deze manier van werken omdat de teamleden leren met enige afstand te kijken naar de eigen al dan niet effectieve teampatronen. En de teamleden kunnen oefenen met  nieuw effectiever teamgedrag zodat ze daar direct positieve ervaringen mee op doen. De training op het teampark is ook onderdeel van onze leiderschapstrainingen. De oefeningen op het teampark zijn namelijk uitermate geschikt om mensen te laten leren over de effectiviteit van hun eigen leiderschap en communicatie.

 

Sluiten Sluiten

Human Logic Human Logic is een belangrijke partner van Focus op Kracht als het gaat om de verschillende online waardentesten die wij in onze coaching inzetten. Gebaseerd op Spiral Dynamics hebben we gezamenlijk een aantal korte testen ontwikkeld. Met deze testen kunnen we het waardenprofiel van mensen, teams en organisaties bepalen. Deze profielen gebruiken wij bij teamcoaching, persoonlijke trainingen en cultuur veranderprojecten.

Sluiten Sluiten

Floor de Ruiter Floor de Ruiter is verbonden aan de Transformatie Groep en coacht managementteams en professionals naar nieuwe en bevrijdende inzichten in workshops. Omdat we weten dat cultuur en teamdynamiek onlosmakelijk verbonden zijn met de ’harde’ kant van het primaire proces. Meer informatie op www.valueframing.com.

Sluiten Sluiten

Pantlin

Pantlin

Michael Pantlin

Michael heeft veel ervaring als manager in het internationale bedrijfsleven. Als coach richt hij zich vooral op de persoonlijke ontwikkeling van managers. Hij is in staat om de businessuitdagingen te begrijpen en wat die voor de manager betekenen. Michael kan feilloos de pijnpunten benoemen en de manager helpen in het zoeken naar zijn eigen oplossing en ontwikkeling. Hij is een goede luisteraar, pragmatisch, integer en werkt resultaatgericht.

Het doel van coaching is je te helpen ambitieuze prestaties te behalen, bewust te leren en jezelf te ontwikkelen. Mijn aanpak is jouw ontwikkeling vanuit de context van je werksituatie te benaderen. Ik zie het leren als een interactie tussen jezelf en je werkomgeving. Mijn rol is om je een spiegel voor te houden, waarin je jezelf en je werk in samenhang ziet¯.
Specialisaties: Interculturele diversiteit, verandermanagement, eerste 90-dagen.

Sluiten Sluiten

Marlou

Marlou werkt vanuit een waarderend perspectief op persoonlijke ontwikkeling en organisatieverandering. Zij richt zich op de ruimte tussen de problemen, daar waar mogelijkheden (vaak verscholen) liggen. Met elkaar ambities, successen, talenten vormgeven in de praktijk is haar kracht.  

Sluiten Sluiten
Marlou

Focus op kracht brengt het beste boven Bart Schipmölder

Oprichter Bart Schipmölder heeft ruime ervaring als trainer en als coach van mensen en teams. Bart zijn passie zit in het begeleiden van mensen naar hun kracht, hun authentieke kwaliteiten. Hij traint mensen om met hun eigenheid effectief en vaardig in relatie te zijn met mensen in hun werk- en leefomgeving. Hij is scherp en nabij, confronteert mensen constructief in het hier-en-nu, heeft goed oog voor patronen en ineffectief gedrag en laat mensen op eigen benen staan. Hij is geļnspireerd door Zijnsoriėntatie, een moderne spirituele levensvisie en een eigentijds pad voor levenskunst. Bart heeft in 2011 de opleiding tot Zijnsgeoriėnteerd Begeleider afgerond. Zijn andere specialisaties zijn persoonlijke ontwikkeling, leiderschap, coaching, teamcoaching, systeemdenken en Spiral Dynamics.

Bart heeft ervaring als lijnmanager binnen de service en commerciėle onderdelen van KPN. Verder heeft hij als project manager diverse veranderingsprojecten begeleid. Sinds 2001 heeft hij in opdracht gewerkt als trainer en coach voor vele profit- en non-profitorganisaties. Bart vertelt u graag hoe hij alle ervaring die hij zo heeft opgedaan kan inzetten voor uw mensen en organisatie.

Sluiten Sluiten

Zo Wil Ik Leven

Jacqueline Vader

In mijn praktijk Zo wil ik leven kun je terecht voor training en begeleiding op het pad van levenskunst.

Onder levenskunst versta ik de kunst om in het hier en nu waarden te leven die voor jou belangrijk zijn.
Waarden als vrijheid, waarheid, liefde en schoonheid. Hoewel dit universele waarden zijn, is het leven ervan heel persoonlijk: waar gaat het jou om in het leven? Wat is van waarde voor jou? En hoe kun je dat in je relaties en werk vormgeven?

In mijn praktijk bied ik:
- individuele begeleiding
- meditatie
- themagroepen

Meer informatie vind je op mijn website: www.zo-wil-ik-leven.nl

 

Jacqueline Vader

 

Sluiten Sluiten

 

Groei door Coaching
Groei door Coaching

Florien van Benten (1965)

Florien werkt sinds 2002 als zelfstandig coach en trainer/adviseur. Zij heeft ruime ervaring in het begeleiden van individuen, teams en groepen in profit en non-profit organisaties.

De kern van haar begeleiding is om mensen te leren volop hun vermogens in te zetten.
Haar stijl van werken is direct, met betrokkenheid en warmte, intuïtief en altijd doelgericht. De ervaring leert dat met haar aanpak mensen leren essentiële keuzes te maken op een cruciaal moment in hun bestaan. Bij teamontwikkeling richt zij haar aandacht op de groepsdynamiek, rollen en krachtenvelden en op effecten van gedrag.
Daarnaast begeleidt en adviseert zij organisaties bij het effectief inzetten van aanwezige talenten.

Uitgangspunten van haar aanpak zijn:

  • Zonder vraag geen antwoord
  • Ieder mens heeft zijn eigen oplossingen, al dan niet verborgen, bij zich
  • Zingeving en resultaat gaan samen
  • Liefdevol confronteren werkt

Florien schept op professionele basis ruimte waardoor mensen de veiligheid en de vrijheid voelen om zich open te stellen en de door hun gewenste stappen te zetten.

Sluiten Sluiten
Florien van Benten

Florien van Benten Bart Schipmolder Michael Pantlin Jacqueline Vader Floor de Ruiter Human Logic