Focus op kracht brengt het beste bovenResultaat door passie en plezier

Onze missie: resultaat door passie en plezier
Wij bewegen mensen door ze bewust te maken van wat ze willen, kunnen en waar ze zichzelf klem zetten. Daar hoort bij dat ze zich gaan realiseren dat ze zelf verantwoordelijk zijn om hun doelen te bereiken. En dat die persoonlijke doelen goed samengaan met de algemene doelstellingen van de organisatie waar ze werken. Met de focus op kracht van mensen, team en organisatie ontstaan werkplezier en resultaat bijna vanzelf. En zo willen wij bouwen aan organisaties waar mensen zinvol, met resultaat en plezier stralend werken.

Vertragen
Focus op Kracht heeft de slak als symbool. De slak komt immers altijd waar hij komen wil: door de tijd te nemen om te bedenken waar hij heen wil. Zo veel mensen storten zich in de waan van alledag. Ze dimmen zichzelf of jagen zich juist op, en rennen zo hun doel voorbij. Als je patronen wilt doorbreken moet je de tijd nemen om te kijken waar je heen wilt en wat je kan veranderen om daar te komen. Dat vraagt om bewustzijnsontwikkeling. Resultaat door rust te vinden in jezelf. Dan zie je ook je eigen kracht. Dat is dan ook onze missie: focus op kracht.

Het trainen, coachen en begeleiden zien wij als een manier om het bewustzijn van mensen te verruimen. Wij concentreren ons niet (alleen) op inhoudelijke facetten. Wij zijn geen inhoudelijke adviseurs. Wij gaan er van uit dat mensen al veel know how in huis hebben, maar zoekende zijn om deze goed in te zetten. Daarom richten wij ons vooral op de manier waarop mensen leven en aan het werk zijn, hun houding en overtuiging. Deze is altijd zichtbaar en daarom ligt voor ons de sleutel tot verandering vaak in de hier-en-nu situatie.

Pijlers van Focus op kracht >>